Generelle betingelser

GOThailand ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse og tage forbehold for alle tænkelige situationer. Derfor beder vi dig om at nærlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, der gælder, når du køber en rejse hos os.

GENERELLE BETINGELSER FOR ENKELTYDELSER
Ved køb af en enkeltydelse, fx en flybillet uden indkvartering, optræder GOThailand udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber og modtager alene betaling for købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Flyselskabet er den rejsendes aftalepart, og er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Flyselskabets betingelser regulerer aftaleforholdet og gældende betingelser kan til enhver tid findes på flyselskabets hjemmeside. Da GOThailand alene er formidler af transportydelsen, er bureauet som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem den rejsende og luftfartsselskab.

GENERELLE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER 
Betingelserne i det følgende herunder gælder for pakkerejser købt efter 1. juli 2018 og regulerer aftaleforholdet mellem GOThailand (rejsearrangøren) og den rejsende. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17). Ved køb af rejse har du pligt til at læse og evt. udskrive alle relevante rejsedokumenter, herunder også disse betingelser.

TEKNISK ARRANGØR
GOThailand, CVR nr. 39585650. Medlem af Rejsegarantifond nr. 3192.

1. AFTALEINDGÅELSE
1.1 Aftaleindgåelse og –binding 
Aftale om køb af pakkerejse er indgået, når tilbud accepteres af den rejsende og indbetaling foretages. Forinden har den rejsende modtaget og læst de generelle betingelser for rejsen. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tid.
Aftalen er bindende for begge parter, når hele eller dele af betalingen er rettidigt modtaget. Depositum kan være mere end 25% afhængig af, hvilke produkter der bestilles. Ved indbetaling bekræfter du, at have sat dig ind i aftalegrundlaget og accepteret gældende vilkår og betingelser.

1.2 Rejsedokumenter 
Efter aftalens indgåelse fremsendes   ordrebekræftelse, hvoraf betalingsfrist vil fremgå. Når slutbetaling er modtaget fremsendes billetter m.v. således, at de er fremme senest 10 dage før afrejse. Fremsendelse sker til den post- eller e-mailadresse, som er oplyst ved bestillingen. Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til GOThailand, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3 Sprog
Rejsedokumenter udleveres fortrinsvist på dansk, men der kan forekomme dele, som udelukkende findes på engelsk, herunder billetter/e-tickets, dag-til-dag programmer m.v.
Udflugter, transport, sightseeings og lignende gennemføres på engelsk af lokalguide, medmindre andet specifikt fremgår af dine rejsedokumenter.

2. PRIS OG BETALING
2.1 Pris
Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræftelse og er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser. På destinationerne kan forekomme opkrævning af lokale afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

2.2 Betaling 
Frist for betaling af evt. depositum vil fremgå af ordrebekræftelsen. Frist for slutbetaling er senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er anført.  Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har GOThailand ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har GOThailand ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.3 Prisændringer og lign.
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. GOThailand forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet, at foretage sådanne prisforhøjelser, som forårsages af ændringer i transport omkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, landings-, eller startafgifter) eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Det samme gælder lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Sådanne lokale skatter kan med kort varsel blive forhøjet, eller nye indført, mellem bestillingstidspunktet og rejseafviklingen.

GOThailand har efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelse af depositum) og senest 20 dage før afrejsedagen ret til at forhøje prisen pga. ændringer i følgende:

 1. Transportomkostninger (herunder brændstoftillæg på flybilletter og lign.). Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger brændstoftillægget på flybilletten med 700 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.700 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 700 kr.
 2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings-, og startafgifter, som har været indkalkuleret i billetprisen eller senere pålagt. Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger lufthavnsskatterne på flybilletten med 700 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.700 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 700 kr.

Såfremt prisændringerne medfører en stigning på mere end 8 % af rejsens oprindelige pris, kan den rejsende annullere rejsen uden omkostninger og få hele det indbetalte beløb refunderet.

Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger skatterne på flybilletten med 1.100 kr., vil rejsen således komme til at koste 11.100 kr. Den rejsende har her valget mellem at betale de yderligere omkostninger på 1.100 kr. eller at annullere rejsen og få alle sine penge refunderet.

Stigninger, som sker senere end 20 dage før afrejsen, kan ikke medføre prisstigning for den rejsende.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING
Rejse – og ulykkesforsikring:
Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.m. på rejsen.
Thailandtours.dk anbefaler altid at tegne en rejseforsikring. Vi anbefaler GOUDA som tilbyder en af branchen bedste dækning.

Gouda Rejseforsikring – Køb den her:
Enkeltrejseforsikring/Årsrejseforsikring: Klik here for at læse og mere og bestille
Afbestillingsforsikring: Klik her for at læse mere og bestille

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER 
4.1 Pas, visum og vaccinationer m.v.
Rejsende skal være i besiddelse af pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa, vaccinationsbevis, Co-ronapas o.l. – også for evt. medrejsende børn. Hav altid tomme sider til stempler i dit pas, og vær opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller viseringer i dit pas.
GOThailand oplyser i forbindelse med indgåelse af aftalen om evt. visa- og vaccinationskrav samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. Tjek altid noter på dine rejsedokumenter og spørg din rejsekonsulent, hvis du er i tvivl om noget. Alle oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre GOThailand opmærksom herpå allerede ved bestilling. Dette for at kunne yde korrekt rådgivning, herunder henvise til relevante myndigheder. Se i denne forbindelse bl.a. www.um.dk og www.ssi.dk.
Undlader du at oplyse om dette, påtager GOThailand sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende visa, vacciner og lign. måtte medføre.

4.2 Børn/unge under 18 år på rejse uden forældre
Skal dit barn under 18 år rejse alene til udlandet, eller rejse fx med bedsteforældre, andre voksne, skole og lignende, skal du være opmærksom på, at mange lande kræver en skriftlig samtykkeerklæring fra begge forældre. Er papirerne ikke i orden, kan barnet blive nægtet ind- eller udrejse. Oplysninger om, hvad der kræves af dokumentation, fås ved henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade. En samtykkeerklæring skal fremstå på engelsk og bør som minimum indeholde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne, underskrift fra minimum én forælder (helst begge). For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

4.3 Bevægelseshæmmede personer og/eller personer med behov for evt. assistance
GOThailand rejser tager generelt udgangspunkt i, at man er selvhjulpen. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper.
Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen. Det kan fx være ved sygdomsforhold, graviditet, nedsat syn eller, hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelseshæmmet. Rejsende kan før aftalens indgåelse anmode GOThailand om, at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende oplyser alle nødvendige og relevante informationer om den enkeltes behov.

4.4 Navne på rejsedokumenter 
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. I internationale reservationssystemer findes dog ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til GOThailand, som vil forsøge at rette fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde GOThailand ansvarlig.

4.5 Rettidigt fremmøde 
I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis ikke du opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal du kontakte GOThailand. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller GOThailandvil reservationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få betalingen for den refunderet.
Er flybilletter en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis ikke, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger i en flybillet, fx kun en hjemrejse.

4.6 Check-in tider fly
Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. At check-in skal være afsluttet 2 timer før afgang, er ”tommelfingerreglen” inden for Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du tjekke check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside. Det er den rejsendes eget ansvar, at møde rettidigt op til check-in. Du bør derfor tage højde for trafikforhold og evt. lange køer ved pas- og sikkerhedskontrollen – særligt i højsæsonen. Du kan med fordel checke ind online hjemmefra eller anvende de automater, som findes i mange lufthavne.

4.7 Tider i rejseplan og billetter
De anførte tider i rejseplanen er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter m.v. er det ikke unormalt, at der forekommer ændringer, som er uden for Profil Rejsers kontrol. Som rejsende har du pligt til, at holde dig opdateret om afgangstider og -steder for de inkluderede transportmidler. Søg information hos flyselskab, rederi, hotel, lokal repræsentant eller via internettet og hold altid godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i luft- og skibshavne. Terminal-, gate- og tidsændringer sker ofte, og rejseplanen må derfor til en vis grad anses som vejledende. Anførte destinationer på en krydstogtsrejse er ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.

4.8 Bagage 
Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe. Rejses med forskellige selskaber, så vær opmærksom på varierende bagageregler. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg. I USA opkræves ofte gebyr ved rejse fra fastlandet til øer, hvis der indskrives mere end 1 stk. bagage. Der findes desuden billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, men skal tilkøbes. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må kun medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk.
Skulle du miste din bagage under en flyrejse, skal du, før du forlader bagageområdet i lufthavnen, anmelde skaden til flyselskabet eller dennes handling agent og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden PIR-rapport, har du ikke mulighed for senere hen, at gøre krav gældende over for flyselskab, handling agent eller GOThailand. Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. dækning af dine udgifter.

4.9 Ordensbestemmelser 
Som rejsende skal du rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som fx hoteller, lufthavne, transportmidler osv. Du bør altid optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.
GOThailand er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for GOThailand og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.10 Pandemi
Ved aftalens indgåelse oplyses om gældende ind-rejseregler. Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde nødvendige indrejsekrav, herunder være i besiddelse af påkrævede dokumenter. I forbindelse med pandemi, eks. Covid-19, kan dette indebære PCR test, Coronapas, vaccinationsbevis o.l. GOThailand kan ikke gøres ansvarlig, hvis der efter aftalens indgåelse indføres særlige pandemi relaterede indrejsekrav før eller under rejsen på destinationen. Den rejsende har i disse tilfælde ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit. Ønsker den rejsende i sådanne situationer ikke at gennemføre rejsen, vil det være de almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.

4.11 Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke krav til pas, visa, vaccination og øvrige påkrævede dokumenter (fx Coronapas), sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenter samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig frem-møde, check-in samt ordensbestemmelser, kan den rejsende ikke gøre krav gældende, hverken mod GOThailand eller underleverandøren til pakkerejsen, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE 
5.1 Overdragelse af pakkerejsen 
Som udgangspunkt har du ret til at overdrage en rejse til en anden person mod betaling af et gebyr samt evt. omkostninger, som måtte blive pålagt som følge af overdragelsen. Pga. underleverandørers restriktioner er det dog ikke altid muligt at overdrage rejsen, hvorfor der kan være tale om en afbestilling, jf. afsnit 6.2, for derefter bestilling af ny rejse til ny person. Ønsker du at overdrage en rejse skal du skriftligt kontakte GOThailand senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav m.v.

5.2 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen 
Vil du foretage ændringer i din rejse, skal du kontakte GOThailand med det samme.  Ønskes ændringer, som ikke kan opfyldes i den eksisterende aftale, vil ændringen – hvis ønsket om at få ændret pakkerejsen fastholdes – anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen
5.3.1. Uvæsentlige ændringer 

GOThailand er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis GOThailand inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.3.2 Andre ændringer 
Hvis GOThailand inden pakkerejsens begyndelse enten:

 • Foretager væsentlige ændringer i pakke-rejsen,
 • Hæver prisen på rejsen med mere end 8%,
 • Ikke kan levere ydelser, som den rejsende har anmodet og GOThailand har accepteret at levere

har den rejsende følgende rettigheder:

 • Den rejsende kan hæve aftalen og få re-funderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen (er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende beløb refunderes på gavekort),
 • Hvis GOThailand tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

GOThailand er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken evt. betydning de måtte have for pakkerejsens pris. GOThailand fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af afsnit 5.3.2. Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. AFTALENS OPHØR
6.1 Fortrydelsesret 

Ved køb af pakkerejser gælder ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
6.2.1 Normale afbestillingsvilkår 

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter nedenstående betingelser.

Afbestilling mere end 60 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret svarer til det beløb, der er indbetalt på annulleringstidspunktet. I de fleste tilfælde vil dette være et depositum, men kan også være rejsens fulde pris, afhængig af hvilket produkt, der er bestilt og underleverandørens betingelser herfor.
Afbestilling fra 60 til 45 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret svarer til 80% af rejsens samlede pris. Dog undtaget de tilfælde, hvor der ved bestilling er betalt forhøjet depositum, som udgør mere end 80%. I disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til dette højere beløb. Er rejsen fuldt betalt allerede ved bestilling, skyldes dette underleverandørers betingelser, og i disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til rejsens fulde pris.
Afbestilling mindre end 45 dage før afrejse: 
Annulleringsgebyret er i alle tilfælde 100%.
Ovenstående betingelser er gældende medmindre andet står specifikt anført på ordrebekræftelsen.

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Du kan afbestille en pakkerejse før dens påbegyndelse uden at betale gebyr, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. For at kunne afbestille uden gebyr, skal de pågældende omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen fx på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.
Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra GOThailand. Er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende beløb refunderes på gavekort. Bemærk, den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.
For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del, har du imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.3 Rejsearrangørens aflysning
6.3.1. Aflysning pga. manglende tilslutning 

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil dette fremgå af udbudsmaterialet eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil også fremgå, hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan GOThailand ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. GOThailand underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2-6 dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

6.3.2. Aflysning pga. af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder 
GOThailand kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis vi er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og underretter den rejsende herom uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og har ikke krav på yderligere erstatning. Er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende beløb refunderes på gavekort.

7. MANGLER OG REKLAMATION
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til GOThailand, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis GOThailands repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller ikke afhjælper tilfredsstillende, skal du straks reklamere direkte til GOThailand.
Du bør sikre dig, at evt. reklamationer bliver noteret af GOThailands underleverandører på stedet – f.eks. ved notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader du at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation.
Bemærk, binder du dig kontraktligt med under-skrift på et dokument på din rejse, fx ved billeje, vil dette være gældende, uanset hvilke informationer, der måtte være givet af GOThailand.  I disse tilfælde kan GOThailand ikke være behjælpelig med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

8. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING 
Har du købt en flybillet (uden øvrige ydelser) og har du haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå til Nævnenes Hus, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.
Har du købt en pakkerejse, og vil du indgive krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet – skal du skriftligt og senest inden for 3 måneder, fremsætte dit krav over for GOThailand. I modsat fald mister du retten til at gøre krav gældende.

9. MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION 
Ved fremsendelse af reklamation til GOThailand skal du oplyse, om der også er søgt erstatning eller kompensation fra fx flyselskab eller anden transportør på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.
Har du modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har GOThailand ret til at modregne erstatning og/eller kompensation, efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

10. VÆRNETING OG LOVVALG
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb mv. ikke opnås ved klage over pakkerejse til GOThailand, kan klagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.
Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk
Klage kan desuden indgives online via den europæiske platform for tvistløsning på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

11. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN 
GOThailand har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

opdateret 20/07/22

Andre interessante produkter

 • 10 Grunde hvorfor Thailand er et fantastisk sted at spille golf

  PRIS STARTER FRA PER PERSON
 • Det nye 5-stjernede hotel “The Standard Hua Hin” åbner 01. dec 2021

  PRIS STARTER FRA Kontakt os PER PERSON
 • Betalingsbetingelser

  PRIS STARTER FRA PER PERSON

FÅ EN SNAK MED JAKOB
OM DINE ØNSKER

Kontakt Thailand Tours

 • +45 42 64 49 47

  HVERDAGE: 17:00 – 19:00
  LØRDAG: 10:00 – 13:00

 • info@thailandtours.dk
  Send os en besked

 • +66 (0)85 094 3444
  HVERDAGE: 09:00 – 17:00 (thailandsk tid)

Tilmeld dig vores NYHEDSBREV

KONTAKTOPLYSNINGER

GOTHAILAND, CVR. 39585650.

EGEPARKEN 112 – 2980 KOKKEDAL

Hverdage: 17:00 – 19:00
Lørdag: 10:00 – 13:00

FIND OS PÅ SOCIALE MEDIER

SEND OS EN BESKED

 • * PÅKRÆVEDE FELTER
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PARTNERE